Základní údaje

Hotel Plauter Kúria***

Address:
Kurtaserská 3369
932 01, Veľký Meder
Slovakia
ID.NO.:  
Phone: +421-905274691
Location:PAV P / 120
Trade fair: Regiontour

Company exhibits at stand:

ALFAcon, s.r.o.

Exhibitor's product categories

Product categorie: 26.08 Hotels, hotel companies