Základní údaje

Hotel Panoráma****

Address:
Nádražná ulica 12
914 51, Turčianske Teplice
Slovakia
ID.NO.:  
Phone: +421-915100592
Location:PAV P / 120
Trade fair: Regiontour

Company exhibits at stand:

ALFAcon, s.r.o.

Exhibitor's product categories

Product categorie: 26.08 Hotels, hotel companies