Základní údaje

Hotel METROPOL*** - Hotel METROPOL, a. s.

Adresa:
Štefánikovo námestie 2
052 01, Spišská Nová Ves
Slovensko
IČO:  
Telefon: +421-534174700
Umístění:PAV P / 064
Veletrh: Regiontour

Firma vystavuje na stánku:

Mesto Spišská Nová Ves

Obory vystavovatele