Základní údaje

Hnutí Duha - Sedmá generace

Adresa:
Údolní 33
602 00, Brno
Česká republika
IČO:  
Telefon: +420-608443443
Umístění:PAV P / 026
Veletrh: Regiontour

Obory vystavovatele