Základní údaje

Golf & Country Club Piešťany

Address:
Kúpeľný ostrov 3612
921 01, Piešťany
Slovakia
ID.NO.:  
Phone: +421-911831240
Location:PAV P / 120
Trade fair: Regiontour

Company exhibits at stand:

ALFAcon, s.r.o.

Exhibitor's product categories

Product categorie: 26.08 Hotels, hotel companies