Základní údaje

Galéria umelcov Spiša

Address:
Letná 46
052 01, Spišská Nová Ves
Slovakia
ID.NO.:  
Phone: +421-534174621
Location:PAV P / 064
Trade fair: Regiontour

Company exhibits at stand:

Mesto Spišská Nová Ves

Exhibitor's product categories

Product categorie: 23.02 Museums, galleries