Základní údaje

Destinační agentura České středohoří, o.p.s.

Address:
Komenského 748/4
412 01, Litoměřice
Czech Republic
ID.NO.:  
Phone: +420-412871140
+420-601595009
Location:PAV P / 104
Trade fair: Regiontour

Company exhibits at stand:

Biskupství litoměřické

Exhibitor's product categories

Product categorie: 20.08 Agencies