Základní údaje

Darkmay s.r.o.

Adresa:
č. p. 46
512 61, Přepeře
Česká republika
IČO: 27539423
Telefon: +420-480002526
Umístění:PAV F / 035
Veletrh: GO

Spoluvystavovatelé:

Obory vystavovatele