Základní údaje

Cukrárna Sluníčko - Lenka Svobodová

Adresa:
Pastrnkova 1
615 00, Brno
Česká republika
IČO:  
Telefon: +420-777431927
Umístění:PAV P / 018C
Veletrh: Regiontour

Firma vystavuje na stánku:

Státní zemědělský intervenční fond

Obory vystavovatele

Obor: 17 RegFoodFest