Základní údaje

Cukrárna Sluníčko - Lenka Svobodová

Address:
Pastrnkova 1
615 00, Brno
Czech Republic
ID.NO.:  
Phone: +420-777431927
Location:PAV P / 018C
Trade fair: Regiontour

Company exhibits at stand:

Státní zemědělský intervenční fond

Exhibitor's product categories

Product categorie: 17 RegFoodFest