Základní údaje

Chata HORÁREŇ - ACOMO, s. r. o.

Address:
Košiarny briežok 3699
053 11, Smižany
Slovakia
ID.NO.:  
Phone: +421-905547052
Location:PAV P / 064
Trade fair: Regiontour

Company exhibits at stand:

Mesto Spišská Nová Ves

Exhibitor's product categories

Product categorie: 26.08 Hotels, hotel companies