Základní údaje

Cestovná agentúra KAMI, s. r. o.

Address:
Letná 70
052 01, Spišská Nová Ves
Slovakia
ID.NO.:  
Phone: +421-534412372
Location:PAV P / 064
Trade fair: Regiontour

Company exhibits at stand:

Mesto Spišská Nová Ves

Exhibitor's product categories

Product categorie: 20.08 Agencies