Základní údaje

Boutique Hotel Hviezdoslav***

Address:
Hlavné námestie 95/49
060 01, Kežmarok
Slovakia
ID.NO.:  
Phone: +421-903216097
Location:PAV P / 120
Trade fair: Regiontour

Company exhibits at stand:

ALFAcon, s.r.o.

Exhibitor's product categories

Product categorie: 26.08 Hotels, hotel companies