Základní údaje

Black sea regional agency for energy

Adresse:
4 Preslav Str. 9000
Varna
Bulgarien
ID-Nr.:  
Telefon: +359-52600266
WWW:  
Standort:PAV P / 058
Messe: Regiontour

Die Firma befindet sich am Stand:

Znojemský regionální rozvoj, o.p.s.

Produktkategorien des Ausstellers

Produktkategorie: 21 Foreign regions