Základní údaje

Asociace turistických informačních center ČR

Adresa:
Tyršova 32
572 01, Polička
Česká republika
IČO:  
Telefon: +420-603998711
Umístění:PAV P / 062
Veletrh: Regiontour