Základní údaje

Asociace hotelů a restaurací České republiky o.s.

Adresse:
Revoluční 13
110 00, Praha 1
Tschechische Republik
ID-Nr.: 00549436
Telefon: +420-236042320
Standort:PAV P / 062
Messe: Regiontour

Die Firma befindet sich am Stand:

Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism

Produktkategorien des Ausstellers

Produktkategorie: 26.08 Hotels, hotel companies