Základní údaje

ÁČKO, a. s.

Address:
Textilná 19
034 01, Ružomberok
Slovakia
ID.NO.: 31577148
Phone: +421-444321416
Location:PAV P / 116
Trade fair: Regiontour

Company exhibits at stand:

HEPEX - Slovakia s.r.o.

Exhibitor's product categories

Product categorie: 26.08 Hotels, hotel companies